Matthijs Hovelynck

Matthijs Hovelynck
van totaal € 20.000 (166%)

Onze wens: een oplossing voor hersenkanker, de juiste behandeling voor de juiste patiënt


Matthijs Hovelynck kreeg, 2 maanden voor zijn 33e verjaardag, de diagnose glioblastoom. Een kwaadaardige en ongeneeslijke hersentumor, waarvoor de bestaande behandelingen vaak maar beperkte remming kunnen bieden. Matthijs zocht vanaf het begin actief, samen met zijn behandelend team in het UMCU, naar nieuwe, experimentele behandelingen. Helaas bleek zijn ziekte te snel toe te nemen en heeft hij hierdoor niet meer aan een dergelijke studie deel kunnen nemen. Matthijs overleed kort na zijn 34e verjaardag.

Jaarlijks krijgen ongeveer 1.200 mensen in Nederland een hersentumor (glioom). Omdat het een relatief zeldzame vorm van kanker betreft, is er weinig geld beschikbaar voor onderzoek. De meeste kwaadaardige hersentumoren zijn vooralsnog niet te genezen. Daar is veel onderzoek voor nodig. Daarom hebben wij een grote wens: meer geld voor onderzoek om een oplossing te vinden voor hersenkanker.

Onderzoekers in het UMC Utrecht proberen de juiste (experimentele) behandeling bij de juiste patiënt te gebruiken. Hiervoor worden in het laboratorium nieuwe technieken ontwikkeld, ‘organoïden’ genoemd, om tumoren te kunnen nabootsen. In die organoïden kan getest worden of – bestaande of nieuwe - behandelingen effectief kunnen zijn. Die behandelingen moeten vervolgens bij echte patiënten onderzocht worden: hiervoor neemt het UMC Utrecht deel aan internationale behandelstudies.

Jouw bijdrage zal gebruikt worden voor de onderzoeken naar organoïden en voor het opstarten van zoveel mogelijk veelbelovende behandelstudies.

Stichting Vrienden van het UMC Utrecht heeft een ANBI status dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.   

Matthijs Hovelynck was diagnosed with a glioblastoma, two months before his 33rd  birthday. A glioblastoma is a malignant and incurable brain tumor, and available treatments can only slow down the disease for a limited time. From this moment on, Matthijs actively sought new, experimental treatments, together with his medical team in the University Medical Center Utrecht. Unfortunately, his tumor progressed too rapidly, and he could not participate in such a treatment trial anymore. Matthijs passed away shortly after his 34th birthday.

Around 1.200 people in the Netherlands will be diagnosed with a brain tumor this year. A lot of research is needed. Our wish: more money for research in order to find a solution for brain cancer. 

Researchers in the UMC Utrecht are trying to identify the most appropriate (experimental) treatment for each individual patient. To this end, a new technique called ‘organoids’ is being developed in the laboratory, with the goal to simulate actual tumors. In the future, those organoids can be used to test whether – existing or experimental – treatments are effective to treat a tumor. Such treatments have to be tested in actual patients as well: for this, the UMC Utrecht participates in international clinical trials that investigate new anti-cancer-treatments.

Your donation will be used to support the research into organoids, and to initiate as many promising clinical trials as possible.

Bekijk alle
26-04-2024 | 15:57 Net zoals Matthijs kreeg ik onverwacht diagnose hersentumor. Ik ben geïnteresseerd in de ontwikkeling van nieuwe technieken om de overlevingskans te verbeteren.
18-02-2024 | 20:41 Het was een feestje om samen met Matthijs (Floris en Lisette) bij UtrechtInc een startup te beginnen. Nog vers uit de schoolbanken zouden wij onder de naam GewoonGroen de wereld veranderen met duurzame besparingen. De tijd ver vooruit door o.a. Matthijs zijn scherpe inzichten. We waren geschokt door het nieuws vlak voordat we weer een jaarlijkse reünie zouden hebben. Al die tijd heb ik de url gewoongroen.nl aangehouden, omdat ik er geen afstand van kon doen. Nu heb ik er een mooi bod voor gekregen voor een mooi groen initiatief. Dit bedrag heb ik gedoneerd in de hoop dat er nog iets goeds in de toekomst mee gedaan kan worden om dit verschrikkelijk verdriet voor anderen te besparen. Matthijs, we missen je. Het was Konings😘
06-05-2020 | 23:19
12-03-2020 | 15:16
07-03-2020 | 08:33